รับตรวจและเขียนโปรแกรม ด้วยโปรแกรม image data retrival

สำหรับงานด้าน CBC,Xrays,MRI scan

 

 

 

ตรวจ ยีนอายุขัย (Telomere length gene T/S )

-TP53(มะเร็งทั่วไป),

-CCL2(เส้นโลหิตตีบตัน),

-SOD1 (ภาวะเครียด โรคทางสมอง ),

-BRCA1(มะเร็งเต้านม)

-GSTM1 (ภูมิแพ้จากสารพิษ)

-NKcell (CD25)

 

การตรวจยีนไม่ได้ตีความว่าเป็นโรคอะไรเพียงแต่มีความไวสูงรู้แนวโน้มล่วงหน้า ทำให้ระวังโดยเปลี่ยนการดำเนินชีวิตใหม่

 

การตรวจระบบโมเลกุล เป็นการตรวจที่ถือว่าเที่ยงตรงและมีความไวที่สุด เพื่อการวินิจฉัยที่จะเปลี่ยนไปในอนาคต

ในหลักการของ BD EXPRESS LAB

บริษัท บีดีแล็บจำกัด

72 หมู่5 ตำบลท่าข้าม บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130

โทร. 082-115-3630 หรือ 089-160-9972

e-mail: viljirat@hotmail.com

 

Tumor Marker gene CEA,AFP.PSA by Strips Test. Include with PCR Arrays diagnosis

for molecular genes prognosis Telomere length gene T/S , TP53 , CCL2, SOD1, BRCA1, GSTM1

Locate at

72 Moo 5, Tambon Tha Kham Bangpakong Chachoengsao 24130.

Tel. 082-115-3630 or 089-160-9972

e-mail: viljirat@hotmail.com

The molecular diagnosis that is fastest and most sensitivity for health life in the future

BD EXPRESS LAB

 

ตรวจยีนโปรไฟร์ 6 ตัว CCL2 (ภาวะเส้นโลหิตตีบตัน),TP 53 (มะเร็งทั่วไป),SOD1 (ความเครียด),BRCA (มะเร็งเต้านม), GSTM1(ยีนแพ้สารพิษ), Telomere T/S (ยีนอายุขัย)

 

รายละเอียด ราคา
1. ยีนอายุขัย Telomere length (T/S)
2,000.- บาท
2. CCL 2(ภาวะเส้นโลหิตตีบตัน)
1,200.- บาท

3. TP 53(มะเร็งทั่วไป)

1,200.- บาท
4. SOD 1(ความเครียด โรคทางสมอง)
1,200.- บาท
5. BRCA1,2 ( มะเร็งเต้านม)
2,000.- บาท
6. GSTM1(ภูมิแพ้จากสารพิษ)
1,200.- บาท
7. HIV viral load
2,000.- บาท

 

การตรวจยีนRNA ระดับโมเลกุล (PCR) โดย บ. บีดีแล็ป จก.

การตรวจ การวินิจฉัยโรคจากยีนส์

ข้อดี 3 ข้อ ของ Molecular Diagnostics คือ

1. รู้โรคและแนวโน้มล่วงหน้า ตามหลักการ IVD Tests (In vitro diagnostic tests)

2. ผลชี้โรคถูกต้องตามมาตราฐาน เรียกว่า Gold standard

3.วิธีตรวจสะดวก ครอบคลุมหลายโรคเรียกว่าความไวสูง High sensitivity test

 

การตรวจยีนที่สำคํญ เป็นที่ยอมรับในปัจจุบันมีดังนี้

Telomere length (T/S) Terminal restriction fragment: TRF

Telomeres, complexes DNA–protein ใช้ในการป้องกันส่วนท้ายของ chromosomes ที่จำเป็น ในการจำลองแบบของดีเอ็นเอ และปกป้อง chromosomes จากการลดประสิทธิภาพของ nuclease ที่ถูกทำลายไป ในการแบ่งตัว เนื่องจาก telomeres สั้นลง ด้วยการแบ่งเซลล์ ความยาว telomere จึงเป็นตัวบ่งชี้คีย์ของเซลล์mitotic รวมทั้ง อายุและ viability ความยาว telomere เป็นตัวบ่งชี้ prognostic ของความเสี่ยงโรค การก้าวหน้า และตายก่อนกำหนดในมนุษย์ Telomeres ย่อแบบ precursor เพื่อการเริ่มต้นของมะเร็งชนิดต่าง ๆ และจะทำนายของความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของกระเพาะปัสสาวะ ศีรษะ และคอ ปอด และไตเซลล์ cancers ผลลัพธ์ของการทดลองในคลินิกที่ไม่ดี รวมทั้งในเต้านมและ มะเร็งของ colorectal การเกิดซ้ำของมะเร็ง prostate เป็นประจำ radical prostatectomy และอยู่รอดในการป่วยด้วยโรคหัวใจ coronary และโรคติดเชื้อ

Tumor protein Tp53 PCR Array P53 antigen: TP53

พบว่ายีน TP53 ที่ก่อกลายพันธุ์ตัวเดียวพบในมะเร็งมากกว่า 96% ของมะเร็งทั้งหมด TP53 เป็นรหัสสร้างโปรตีนที่ยับยั้งการเกิดมะเร็งหรือป้องกันการเกิดมะเร็งนั่นเอง การก่อกลายพันธุ์ทำให้โปรตีนนี้สูญเสียหน้าที่ไป ทำให้เกิดการเจริญของเซลล์ปากมดลูกอย่างควบคุมไม่ได้ กลายเป็นเนื้อร้าย นอกจากนี้ TCGA ได้ตรวจพบการก่อกลายพันธุ์ของยีนตัวอื่น TCGA ยังได้จัดทำกลุ่มของยีนที่สามารถทำนายการอยู่รอดของคนไข้ได้ คือ พบรูปแบบของยีน 108 ชนิด ที่เกี่ยวกับการมีอายุสั้นและ 85 ชนิด ที่เกี่ยวกับการมีอายุยืน สำหรับผู้ที่มีกลุ่มยีนที่เป็นสัญลักษณ์ของการมีอายุสั้น มีอายุสั้นกว่าผู้ที่ไม่มียีนนี้ 23% การรอดชีวิตใน 5 ปี ของโรคมะเร็งปากมดลูกคือ 31% ซึ่งหมายความว่า 69% ของคนไข้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกจะไม่มีชีวิตอยู่จนถึงปี 2016 จึงถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องหาวิธีพิชิตโรคนี้ให้ได้  

 

Atherosclerosis CCL2 PCR Array Inflammatory Response: CCL2

หลอดเลือดเป็นผลมาจาก macrophage อักเสบและการตอบสนองเม็ดเลือดขาวที่จะบุกรุก lipoproteins ที่ทำให้เกิดโรคในผนังหลอดเลือดแดง การสะสมหลักฐานบ่งชี้ว่า macrophages ส่งเสริมแผลอักเสบเริ่มต้นและ การดำเนินของรอยโรคหลอดเลือด ตัวอย่างเช่นหนู macrophage ขาดภาวะโคเลสเตอรอลเป็นอย่างมากทนต่อการพัฒนาหลอดเลือด CCL 2 คือต้นแบบของอนุพันธ์ chemokine CC และการจัดแสดงกิจกรรม chemotactic สูงสุดต่อ monocytes รายงานนี้แสดงให้เห็นว่า overexpression ของ CCL 2

 

 

Oxidative Stress and Antioxidant Defense Superoxide Dismutases (SOD): SOD1

ทีมวิจัยร่วมอังกฤษ-ออสเตรเลีย พบดีเอ็นเอต้นเหตุโรคทางระบบประสาทเอแอลเอส ALS เตรียมหาหนทางรักษาผู้ป่วยให้พ้นทุกข์ เผยยีนผิดปกติสร้างสารพิษทำลายเซลล์ประสาทสั่งการ เป็นเหตุให้กล้ามเนื้อไม่ทำงาน และอัมพาตในที่สุด ซึ่งยีนดังกล่าวทำให้ร่างกายหลั่งสารพิษทำลายเซลล์ประสาทสั่งการ เป็นผลให้ผู้ป่วยค่อยๆ ไร้เรี่ยวแรงและเป็นอัมพาต ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาด ยีนเอสโอดี 1 (SOD1) ที่เป็นสาเหตุให้เซลล์ประสาทสั่งการเสื่อมสลาย ซึ่งเป็นเหตุของการป่วยประมาณ 5% ของผู้ป่วยโรคเอแอลเอส

 

Breast Cancer & Estrogen Receptor Signaling PCR Array

Genes Associated with Breast Cancer Prognosis: BRCA1

BRCA1 และ BRCA2 เป็นยีนของมนุษย์ เป็นกลุ่มยีนที่ทำหน้าที่ควบคุมการเจริญของเซลล์ (tumor suppressor gene) ในเซลล์ปกติ BRCA1 และ BRCA2 ช่วยดำรงเสถียรภาพของสารพันธุกรรม และป้องกันการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเซลล์   การผ่าเหล่าของยีนเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับการเกิดกลุ่มโรคมะเร็งเต้านมและรังไข่ที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ชื่อ BRCA1 และ BRCA2 ย่อมาจาก Breast cancer susceptibility gene 1 และ Breast cancer susceptibility gene 2 ส่วนในเพศชายการผ่าเหล่าของยีน BRCA1 อาจจะเพิ่มโอกาสเป็นมะเร็งเต้านม และมีความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็น มะเร็งตับอ่อน , อัณฑะ และต่อมลูกหมาก ซึ่งกลุ่มโรคเหล่านี้ก็มีความเกี่ยวข้องกับยีน BRCA2 ด้วยเช่นกัน

 

Gene that associated with Detoxification System caused Ashma: GSTM1

 

โรคหืดเป็นโรค multifactorial ที่ซับซ้อนที่มีแนวโน้มทางพันธุกรรมที่เห็นได้ชัดความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน

และการมีส่วนร่วมของปัจจัยแวดล้อมที่เป็นพิษ ความหลากหลายของกลูตาไธโอน-S-transferase ยีน (GST) เป็นที่รู้จักในปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคบางชนิดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ในการศึกษาการตั้งสมมติฐานที่หลากหลายในยีน GSTT1, GSTM1 และ GSTP1 มีความเกี่ยวข้องกับโรคหอบหืดภูมิแพ้และ nonatopic การตรวจสอบ
GSTT1 และยีน GSTM1 null และ polymorphism GSTP1 Val / Val อาจมีบทบาทสำคัญในการทำให้เกิดโรคหอบหืด เป็นไปได้ว่าสาร electrophilic ที่เกิดขึ้นในระยะแรกของการล้างพิษจะไม่มีการ metabolized โดยเอนไซม์ GST ในผู้ป่วยโรคหืดและไม่ได้ขจัดออกมา สารเหล่านี้เป็นสื่อกลางที่อาจทำลายเซลล์และสร้างความเครียดออกซิเดชันและนำไปสู่การเกิดโรคหอบหืด

 

อ้างอิงจากเว็ปไซท์ www.thaiclinic.com

 • Micro Array และ การวินิจฉัยโรคจากยีนต่างๆ

  ข้อดี 3 ข้อ ของMolecular Diagnostics คือ ตรวจได้ผลเร็วได้ผลไปในทันที ไม่ต้องรอนาน) ผลชี้โรคถูกต้อง และ วิธีตรวจสะดวก (ใครๆก็ทำได้) เป็นที่ต้องตาต้องใจลูกค้า                              Friday, Mar 17, 2008

  ตัวอย่างโรคทางพันธุกรรม

  Telomere length (T/S)

  Terminal restriction fragment: TRF

  Tumor protein p53 PCR Array

  P53 antigen: TP53

  Atherosclerosis PCR Array Inflammatory Response: CCL2 การปรับปรุงวิถีชีวิตเพื่อลดความดันโลหิตเพื่อสุขภาพ

   

  Breast Cancer & Estrogen Receptor Signaling PCR Array

  Genes Associated with Breast Cancer Prognosis: BRCA1

  Hypertension PCR Array

  Vasodilation: ACE

  Oxidative Stress and Antioxidant Defense

  Superoxide Dismutases (SOD): SOD1

  วัดความยาวของ Telomere (Telomere length assay T/S ) เพื่อวัดอายุขัยสำหรับบุคคลทั่วไป Telomerase gene (hTRT) Gene that expressses cell perliforation situation. See detail at (http://www.sierrasci.com)

  Alzheimers ApoE precusor ApoE
  Huntinton gene HTT

  Parkinson Park2

  Hemoglobin, alpha 2 HBA2
  Therner syndrome SHOX
  Hemopheria F8 F9
  Angelman syndrome UBE3A
  Leukemia ALL CML AML
  Partau syndrome
  Klinefelter syndrome
  Edward syndrome
  Prader
  Hypercholesterolemia
  Myotonic Dystrophy
  Polycystic kidney disease
  Phenylketonuia
  Neurofibromatosis
  Hereditary Spherocytosis
  Fragile X Syndrome
  Beckwith - Wiedemann Syndrome BWS
  ค้นหายีนเพิ่มเติมที่ http://www.sabiosciences.com Friday, Mat 17, 2008

  วิธีทดสอบโลหะหนักในเลือด

  aluminium ion: Al 3+ (aq) + 3OH - (aq) ==> Al(OH) 3 (s) gives a white precipitate of aluminum hydroxide, which is not soluble in excess of the weak alkali ammonia, but dissolves in the stronger base/alkali sodium hydroxide (amphoteric) to give a clear colourless solution.

  Al(OH) 3(s) + 3OH - (aq) ==> [Al(OH) 6] 3- (aq) (amphoteric behaviour because it dissolves in acids too)

  calcium ion: Ca 2+ (aq) + 2OH - (aq) ==> Ca(OH) 2 (s) gives a white precipitate

  of calcium hydroxide with sodium hydroxide IF the concentration of calcium ion is high. It is not soluble in excess of NaOH. No precipitate is formed with ammonia solution.

  magnesium ion: Mg 2+ (aq) + 2OH - (aq) ==> Mg(OH) 2 (s) gives a white precipitate

  of magnesium hydroxide, which is not soluble in excess of either NH 3 or NaOH. You could distinguish Mg from Ca with a flame test or ammonia test above.

  copper(II) ion: Cu 2+ (aq) + 2OH - (aq) ==> Cu(OH) 2(s) gives a blue/turquoise ppt. of copper(II) hydroxide, which dissolves in excess ammonia to give a deep blue solution of an ammine complex, but copper(II) hydroxide is NOT soluble in excess NaOH.

  Cu(OH) 2(s) + 4NH 3(aq) ==> [Cu(NH 3) 4] 2+ (aq) + 2OH - (aq)

  iron(II) ion: Fe 2+ (aq) + 2OH - (aq) ==> Fe(OH) 2 (s) gives a dark green precipitate

  of iron(II) hydroxide, which is not soluble in excess of NH 3 or NaOH. Darkens in air due to oxidation to Fe(OH) 3.

  iron(III) ion: Fe 3+ (aq) + 3OH - (aq) ==> Fe(OH) 3 (s) forms a brown precipitate of iron(III) hydroxide, which is not soluble in excess of NH 3 or NaOH.

  Another test for iron(III) ions is to add a few drops of potassium/ammonium thiocyanate solution and a blood-red coloured compound is formed.

  zinc ion: Zn 2+ (aq) + 2OH - (aq) ==> Zn(OH) 2 (s) a white precipitate formed of zinc hydroxide, which dissolves in both excess (i) sodium hydroxide or (ii) ammonia to give a clear colourless solution: (i) Zn(OH) 2(s) + 2OH - (aq) ==> [Zn(OH) 4] 2- (aq)  (amphoteric behaviour because zinc hydroxide dissolves in acids too).

  (ii) Zn(OH) 2(s) + 4NH 3(aq) ==> [Zn(NH 3) 4] 2+ (aq)  + 2OH - (aq) (soluble complex ion formation)

  chromium (III) ion: Cr 3+ (aq) + 3OH - (aq) ==> Cr(OH) 3 (s) a grey-green precipitate forms of chromium(III) hydroxide, which is soluble in excess of NaOH (amphoteric, dissolves in acids too) but not soluble in excess ammonia NH 3. With sodium hydroxide a dark green soluble hexahydroxo-complex ion is formed.

  Cr(OH) 3(s) + 3NaOH (aq) ==> [Cr(OH) 6] 3- (aq)

  manganese(II) ion: Mn 2+ (aq) + 2OH - (aq) ==> Mn(OH) 2 (s) produces an off-white precipitate

  of manganese(II) hydroxide, which is NOT soluble in excess of NH 3 or NaOH and rapidly turns brown=>black in air due to oxidation to manganese(III) oxide Mn 2O 3 and then manganese(IV) oxide, MnO 2.

  lead(II) ion: Pb 2+ (aq) + 2OH - (aq) ==> Pb(OH) 2 (s) a white precipitate forms of lead(II) hydroxide, which dissolves in excess sodium hydroxide (amphoteric) to give a clear colourless solution but does not dissolve in excess ammonia solution.

  Pb(OH) 2(s) + 2OH - (aq) ==> [Pb(OH) 4] 2- (aq)  (amphoteric behaviour with NaOH as with zinc hydroxide which also dissolves in acids too)

  The barium ion, Ba 2+ (aq) does not give a hydroxide precipitate because barium hydroxide, Ba(OH) 2, is too soluble.

  รับตรวจโลหะหนักในปัสสาวะ ติดต่ิอ ทนพ.วิรุฬห์ โทร 0821153630
  Friday, May 17, 2008

  การตรวจสารระเหย จากเลือด

  Ferric Chloride test for Phenols. Just as enols can form colored complexes with ferric ion, phenolate ions can as well. Therefore, this test is designed to convert the weakly acidic phenols to their conjugate base which can then complex with ferric ion. If the phenol is water soluble, add a few drops of 2.5% aqueous ferric chloride solution to a 3% aqueous solution of the phenol. A deep red, green, or blue color is positive. If the phenol is not water soluble, dissolve 20 mg of the solid (or 1 drop of the liquid) in 1 mL of methylene chloride and add 1 drop of pyridine. Add 3 drops of 1% ferric chloride in methylene chloride. An intense color is a positive test. Use phenol as a known. Not all phenols will give a positive test

  Potassium chromate for Chlorides test For the titration to work correctly, the pH of the filtrate needs to be slightly basic, around pH = 8.3, etc. Two chemical reactions take place simultaneously during the titration procedure. 1. Ag+ + Cl- ——> AgCl 2. 2Ag+ + CrO4–2 —> Ag2CrO4 The first reaction, the formation of Silver Chloride, accounts for the appearance of the white specs or milky appearance during the titration. The formation of Silver Chromate, which is red in color, will not start until all of the Chloride Ions are tied up as Silver Chloride. The Silver Nitrate will then react with the chromate from the Potassium Chromate Indicator to form Silver Chromate. So, for the above two reactions to occur, the filtrate needs to be weakly basic. (pH =

  8.3). High pH will precipitate out Silver Oxide

  Friday, May 17, 2008
 • Biochemical test

  การติดเชื้อและการวินิจฉัยแยกชชนิดเชื้อในกลุ่มอาหารสำเร็จรูปนี้อาศัยการทดสอบ Biochemical test ที่สำคัญได้แก่ -ฺBlood Agar -Chocolate Agar-Macconkey Agar- Shigella Agar-XLD
  -TSI - Oxidase test
  - Indole production - Citrate utilization
  - Motile - Urease test

  ในห้องแล็ปบางแห่งอาจไม่จำเป็นต้องรายงานผล identification เชื้อบางตัวใน family นี้ถึงระดับ species อาจจะใช้ biocemical test ที่สำคัญๆ เช่น Blood Agar -Chocolate Agar-Macconkey Agar- Shigella Agar-XLDก็สามารถวินิจฉัยแยกเชื้อได ้ Friday, May 17, 2008