Home Joomla! License
 
Liver Function Test PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ทนพ.วิรุฬห์ จิรฎฐิติกาล   
วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2008 เวลา 10:11 น.

(Liver Function Test)

ALT = Alanine Aminotransferaseเป็นเอนไซม์ที่อยู่กลุ่มเดียวกับ AST ทำหน้าที่โยกย้าย amino group ระหว่าง alanine และ 2-oxoglutarate โดยมี P-5-P เป็น coenzyme ปฏิกิริยานี้มีความสำคัญมากในกระบวนการสร้างและย่อยสลายกรดอะมิโน ALT พบมากในเซลล์ตับและพบได้บ้างในไต หัวใจ และกล้ามเนื้อลาย ภาวะใดก็ตามที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือการอักเสบต่อเซลล์ตับ จะทำให้มีการปลดปล่อย ALT ออกสู่กระแสเลือดได้เป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับ AST ดังนั้น ALT จึงมีความจำเพาะกับโรคตับมากกว่า AST เมื่อตรวจพบ ALT ในเลือดสูงขึ้น มักจะบ่งชี้ว่ามีความผิดปกติของเซลล์ตับ การใช้ ALT/AST (DeRitis ratio) ช่วยในการวินิจฉัยโรคไวรัสตับอักเสบได้โดย DeRitis ratio จะ >1 ในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบเฉียบพลัน ลักษณะการเพิ่มขึ้นและลดลงของ ALT ในกระแสเลือดเมื่อเซลล์ตับได้รับอันตรายหรืออักเสบคล้ายกับ AST ต่างกันที่ ALT มักจะเพิ่มสูงกว่า AST และมีแนวโน้มที่จะอยู่ในระดับสูงยาวนานกว่า AST เนื่องจาก ALT มี half-life ยาวกว่า AST แพทย์จึงนิยมส่งตรวจ AST และ ALT คู่กัน

ALP = Alkaline Phosphatase
เป็นเอนไซม์ที่มีอยู่ในเนื้อเยื่อเกือบทุกชนิดในร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณ cell membranes พบในปริมาณสูงในเยื่อบุลำไส้ ท่อไต กระดูก ตับ และรก มี isoenzyme อยู่หลายชนิด ALP มีหน้าที่เร่งปฏิกิริยา hydrolysis ของ substrate ชนิดต่างๆ ที่สภาวะแวดล้อมที่เป็นด่าง โดยมี pH ที่เหมาะสมประมาณ 10 ในปัจจุบันยังไม่ทราบหน้าที่ของ ALP อย่างชัดเจน แต่ที่พอทราบคือ ALP มีหน้าที่ส่วนหนึ่งในกระบวนการขนส่งไขมันในลำไส้ และกระบวนการสร้างกระดูกแข็งแรง ด้วยการเพิ่มแคลเซียมให้กระดูก ALP ในกระแสเลือดของคนปกติส่วนใหญ่มาจากตับ และส่วนที่เหลือมากจากกระดูก ปัจจัยสำคัญในการกำหนดอัตราส่วนระหว่าง ALP ที่มาจากตับหรือกระดูกก็คือ อายุ และในบางช่วงอายุ เพศก็มีส่วนในอัตราส่วนดังกล่าว เช่น ALP ในเด็กที่กำลังเจริญเติบโตส่วนมากมาจากกระดูก ส่วน ALP ในหญิงตั้งครรภ์จะมีส่วนที่มาจากรกมากขึ้น โดยทั่วไป ALP ใน serum จะถูก denatured อย่างรวดเร็วที่อุณหภูมิ 56C isoenzyme จากรกจะทนต่ออุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นได้ดีที่สุด หากเก็บ serum ไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ 25C พบว่า activity ของ ALP จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ภายใน 6 ชั่วโมง และร้อยละ 3-6 ใน 1-4 วัน ถ้าเก็บ serum ไว้ที่ -20C activity ของ ALP จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ทุกๆ วัน ปรากฏการณ์นี้จะพบได้เช่นเดียวกันกับ control sera หรือ reference materials ที่เก็บไว้ที่ -20C เพื่อใช้หลายๆ วัน เป็นผลทำให้ค่าที่ได้จากการตรวจวัดสูงกว่าความเป็นจริงในวันหลังๆ ของการเก็บ control sera หรือ reference materials ไว้ใช้

ALP มีความสำคัญทางคลินิกใน 2 ภาวะ คือ ภาวะอุดกั้นทางเดินน้ำดี และโรคกระดูกที่มีการทำงานของ osteoblast เพิ่มขึ้น

1. โรคตับและทางเดินน้ำดี การตอบสนองเซลล์ตับต่อการอุดกั้นทางเดินน้ำดีไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น จะเกิดขึ้นโดยการสร้าง ALP เพิ่มขึ้นจากส่วนของ biliary canaliculi ที่ติดอยู่กับเซลล์ตับ หากจะเปรียบเทียบระดับของ ALP ในกระแสเลือดที่สูงขึ้นระหว่าง extrahepatic obstruction ที่เกิดจากสาเหตุนิ่วในทางเดินน้ำดี เนื้องอกของบริเวณส่วนหัวของตับอ่อน เป็นต้น กับ intrahepatic obstruction ที่เกิดจากยาบางชนิด การลุกลามของเซลล์มะเร็ง เป็นต้น จะพบว่าระดับของ ALP ในเลือดผู้ป่วย extrahepatic obstruction จะสูงมากกว่า โดยอาจสูงตั้งแต่ 3 เท่าของค่าสูงสุดปกติจนถึง 12 เท่าของค่าสูงสุดปกติ กรณี hepatocellular damage ระดับ ALP ในเลือดจะน้อยกว่า 3 เท่าของค่าสูงสุดปกติ หรือในบางรายอาจเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

2. โรคกระดูก Pagets disease (osteitis deformans) เป็นโรคที่ทำให้ ALP ในเลือดเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจาก osteoblastic cells พยายามสร้างกระดูกใหม่ให้ทันต่อการทำลายของ osteoclast โดยอาจพบว่าระดับของ ALP ในเลือดจะสูงขึ้น 10-25 เท่าของค่าสูงสุดปกติ ส่วนในภาวะ osteomalacia ระดับ ALP เพิ่มสูงขึ้นได้ปานกลาง ประมาณ 2-4 เท่าของค่าสูงสุดปกติ ส่วน Fanconis syndrome, primary และ secondary hyperparathyroidism จะตรวจพบ ALP สูงขึ้นเพียงเล็กน้อย ในภาวะ osteoporosis พบว่าระดับ ALP ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ยกเว้นหลังได้รับการรักษาด้วยยากระตุ้นการทำงานของ osteoblast

Liver Tests

AST,ALT,ALP

Hepatocellular Pattern

AST,ALT(minimal)

ALP(slightly)

Cholestatic Pattern

AST,ALT(2-10X)

ALP(3X)

?

?

AST/ALT(Ratio)

?

Obstructive clauses

Calculi

Bile duct anomaly

Pancreatic Tumor

Cholangitio Carcinoma

Duodenal Tumor

Obesity

Cholangitis

?

Non

obstructive clauses

Sepsis

Drug Reaction

Biliary Cirhosis

Autoimmune

Metabolic lesions

>2.0 Steatohepatic

?

<2.0

?

EtOH

Drug reaction

Diabetes

?

Acute

Hepatitis

?

Chronic Hepatitis

Viral

HAV

HCVHep D,E

Adeno Virus

?

non viral

ANA

?

รับตรวจสุขภาพสำหรับโรงงานโดยแพทย์อาชีวเวช ติดต่อ http://www.thaibdlab.com

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2014 เวลา 03:00 น.
 
ลิขสิทธิ์ © 2019 thaibdlab.com/info. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย