Home The News TP53 ที่ก่อกลายพันธุ์ตัวเดียวพบในมะเร็งมากกว่า 96% ของมะเร็งทั้งหมด
TP53 ที่ก่อกลายพันธุ์ตัวเดียวพบในมะเร็งมากกว่า 96% ของมะเร็งทั้งหมด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ทนพ.วิรุฬห์ จิรฎฐิติกาล   
วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2012 เวลา 08:02 น.

สถาบันสุขภาพแห่งสหรัฐอเมริกา เปิดเผยความสำเร็จในการศึกษายีนของเซลล์มะเร็งปากมดลูกโดยทราบลำดับยีนอย่างสมบูรณ์ นับว่าเป็นการศึกษาจีโนมของเซลล์มะเร็งครั้งใหญ่สุดในปัจจุบัน?

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงยีนของมะเร็งปากมดลูกนับว่ามีความสมบูรณ์และเบ็ดเสร็จมากกว่ามะเร็งชนิดใด ๆ มะเร็งจากปากมดลูก (ovarian serous adenocarcinoma tumors) จากคนไข้ 550 ราย ได้ผ่านการตรวจโดยเครือข่ายวิจัยแผนที่จีโนม (The cancer Genomic Atlas (TCGA)) และตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Nature

มะเร็งปากมดลูกนับว่าเป็นมะเร็งที่พบบ่อยสุด ซึ่งเป็นสาเหตุการตายจากมะเร็งปากมดลูกราวร้อยละ 85 โครงการ TCGA ได้ลำดับยีนของมะเร็งนี้ได้ทั้งหมดและตรวจสอบลำดับยีนส่วนที่มีปัญหาในมะเร็ง 316 ชนิด
โครงการ TCGA ได้รับทุนวิจัยและบริหารโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ (NCI) และสถาบันวิจัยจีโนมของมนุษย์ (National Human Genome Research Institute NHGRI) ซึ่งทั้งสององค์กรเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันสุขภาพแห่งชาติ (NIH) ซึ่งการลงทุนครั้งมโหฬารในการลำดับยีนอย่างสมบูรณ์นี้จะนำไปสู่การวิจัยคันคว้าหาวิธีรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกให้ได้หนึ่งในการค้นพบคือ พบว่ายีน TP53 ที่ก่อกลายพันธุ์ตัวเดียวพบในมะเร็งมากกว่า 96% ของมะเร็งทั้งหมด TP53 เป็นรหัสสร้างโปรตีนที่ยับยั้งการเกิดมะเร็งหรือป้องกันการเกิดมะเร็งนั่นเอง การก่อกลายพันธุ์ทำให้โปรตีนนี้สูญเสียหน้าที่ไป ทำให้เกิดการเจริญของเซลล์TCGA ยังได้จัดทำกลุ่มของยีนที่สามารถทำนายการอยู่รอดของคนไข้ได้ คือ พบรูปแบบของยีน 108 ชนิด ที่เกี่ยวกับการมีอายุสั้นและ 85 ชนิด ที่เกี่ยวกับการมีอายุยืน สำหรับผู้ที่มีกลุ่มยีนที่เป็นสัญลักษณ์ของการมีอายุสั้น มีอายุสั้นกว่าผู้ที่ไม่มียีนนี้ 23% การรอดชีวิตใน 5 ปี ของโรคมะเร็งปากมดลูกคือ 31% ซึ่งหมายความว่า 69% ของคนไข้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกจะไม่มีชีวิตอยู่จนถึงปี 2016 จึงถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องหาวิธีพิชิตโรคนี้ให้ได้

?


ความรู้ใหม่ที่ได้จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงจีโนมพบว่า การเร่งคาตาไลต์ของโมเลกุลที่ทำให้เกิดโรคนี้มิได้จำกัดอยู่เฉพาะยีนเดี่ยว ๆ หรือการเปในการให้การรักษาอย่างตรงเป้านักวิจัยลองใช้ยาที่มีอยู่ที่อาจยับยั้งยีนที่มีบทบาทสำคัญในการเกิดเป็นมะเร็ง นักวิจัยพบว่ามียีน 68 ตัว ที่เป็นเป้าหมายในการรักษาด้วยยาที่ได้รับอนุมัติจาก FDA แล้ว นักวิจัยพบว่ายา PARP (Poly ADP ribose polymerase) inhibitor อาจทำลายฤทธิ์ของ DNA repair gene ที่พบในคนไข้กว่าครึ่งที่เป็นมะเร็งปากมดลูก การศึกษานี้พบว่า 56% ของมะเร็งอาจใช้ยานี้ได้ผล โดยทำให้เซลล์มะเร็งไม่มีเสถียรสภาพและตายไป การเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของยีนจะช่วยให้เราดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งได้ดีขึ้น

ข้อมูลของ TCGA สนับสนุนการจัดแบ่งการเกิดมะเร็งได้เป็น 4 กลุ่มย่อย โดยดูจากการเปลี่ยนการลอกรหัสของ RNA จาก DNA และยังแบ่งใช้อีก 4 กลุ่มย่อย โดยดูจากการเกิด DNA methylation ซึ่งเป็นปฏิกิริยาเดิม methyl group ที่ DNA และทำให้การทำหน้าที่ของยีนเปลี่ยนไป และจากการศึกษาล่าสุด TCGA สามารถบ่งลักษณะของจีโนม gliobastoma multiforme ซึ่งเป็นมะเร็งสมองที่พบบ่อย

ข้อมูลจีโนมของเซลล์มะเร็งเร่งให้เกิดความรู้ความเข้าใจมะเร็งในระดับโมเลกุล ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการวิเคราะห์โรค การรักษา การป้องกัน ในขั้นต่อไป TCGA จะวิเคราะห์จีโนมของมะเร็งอีกกว่า 20 ชนิด

รับตรวจสุขภาพสำหรับโรงงานโดยแพทย์อาชีวเวช ติดต่อ http://www.thaibdlab.com

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2014 เวลา 02:56 น.
 
ลิขสิทธิ์ © 2019 thaibdlab.com/info. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย