Home The News HDL LDL
HDL LDL PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ทนพ.วิรุฬห์ จิรฎฐิติกาล   
วันเสาร์ที่ 07 กรกฏาคม 2007 เวลา 09:54 น.

HDL-c

ขมันในร่างกายของเราเป็นสารจำพวก hydrophobic ที่ไม่สามารถละลายน้ำได้ ดังนั้นการที่ไขมันจะอยู่ในกระแสเลือดได้ต้องรวมตัวกับโปรตีนได้สารประกอบที่เรียกว่า" Lipoprotein " High-density lipoproteins (HDL) เป็น lipoprotein ชนิดหนึ่ง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8-11 nm มีความหนาแน่นมากกว่า 1.063 g/ml ไม่มี apo B protein แต่จะมี apo AI เป็นโปรตีนหลักใน HDL-c ซึ่งประกอบด้วย Apo A-I? ทำหน้าที่เป็น Major protein of HDL, activition of LCAT, stimulate cholesterol efflux

- Apo A-II ทำหน้าที่เป็น Ligand of HDL binding sites
- Apo A-IV ทำหน้าที่เป็น Activition of LCAT, modultion of LPL, stimulation of cholesterol efflux
- Apo C-I ทำหน้าที่เป็น? Activition of LCAT
- Apo C-II ทำหน้าที่เป็น Activation of LPL
- Apo C-III ทำหน้าที่เป็น Inhibition of LPL
- Apo?E ทำหน้าที่เป็น Ligand of apo E receptor, mobilisation of cellular cholesterol in macrophage and efflux

หน้าที่ของ HDL คือ ทำหน้าที่ขนส่ง cholesterol และ กรดไขมัน จากส่วนต่างๆ ของร่างกายไปที่ตับเพื่อทำลาย โดยใช้ enzyme LCAT(lecithin-cholesterol-acyl-transferase) เปลี่ยน chlolesterol ให้เป็น cholesterol ester เก็บไว้ในแกนกลางของ HDL-c

HDL-c ตัวนี้เรียกว่า HDL3 ในระหว่างทางอาจจมีการรับ free fatty acid หรือ triglyceride จากพวกที่โดน lipase ย่อยสลายไว้ ก็จะมีโมเลกุลใหญ่ขึ้น เรียกว่าเป็น HDL2 แล้วจึงนำเข้าสู่ตับ แต่โมเลกุลของ HDL2 และ HDL3 นั้นอาจเปลี่ยนรูปไปมากันได้โดยอาศัย LCAT ช่วยกรณีที่ผู้ป่วยที่มีระดับ HDL ต่ำกว่าปกติจะทำให้มีการสะสมของ cholesterol ในเนื้อเยื่อและผนังหลอดเลือดมากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุเบื้องต้นที่สำคัญของการเกิดโรค atherosclerosis และ โรคหัวใจขาดเลือดนอกจากนี้ HDL ยังมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญคือ

- Cholesterol efflux
- Antioxidative effects
- Effect on endothelial function
- Inhibition of platelet activation and coagulation
- Mudulation of smooth muscle proliferation

หากแบ่งย่อย HDL ลงไปอีกจะแยกได้เป็น 3 ประเภทคือ nascent HDL (pre-beta), HDL2, HDL3? ซึ่งแต่ละตัวจะมีหน้าที่เหมือนกันคือ นำ cholesterol จากส่วนต่างๆ ของร่างกายไปสู่ตับเพื่อทำลาย โดยตัวที่มีบทบาทสำคัญคือ nascent HDL ที่สร้างมาจากตับและลำไส้? จะเป็น HDL ที่ยังไม่มี cholesterol ester ในโมเลกุล จึงสามารถรับ cholesterol ester เพื่อออกไปทำลายได้มาก ดังนั้นในผู้ป่วยที่มีระดับ HDL สูง แต่ไม่ได้หมายความว่าอัตราเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดจะลดลง หรือระดับ total cholesterol จะลดลง ด้วยสาเหตุที่ว่าไม่สามารถวัดลงไปถึง nescent HDL นั้นเอง

หลักการตรวจวิเคราะห์ Enzymatic color test

LDL,VLDL, CHYOMICRONS ---------> detergent, poly anion --------> STABLE COMPLEXSHDL? -----------> detergent? ---------------------> HDL DISTRUPTEDHDL-CHOLESTEROL? ------------ >CE,CO ---------------------> CHOLESTERONE + H2O2H2O2 + DSBMT + 4 AA? ------------------> PEROXIDASE -------> COLOR DEVELOPMENT

NORMAL RANGE

35-60 mg/dl

INTERPRETATION

HDL < 35 mg/dl Major risk factor for CHD

HDL> 60 mg/dl Negative risk factor for CHD

รับตรวจสุขภาพสำหรับโรงงานโดยแพทย์อาชีวเวช ติดต่อ http://www.thaibdlab.com

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2014 เวลา 03:10 น.
 
ลิขสิทธิ์ © 2019 thaibdlab.com/info. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย